Gerekli Evraklar

Gümrükleme işlemleriniz için gerekli belge ve bilgiler ;

1-Vekaletname (Noter Tasdikli) (Örnek ektedir 2 nüsha düzenlenmelidir)

2-Ticari Sicil Gazetesi Kuruluş (noter tasdikli-1 adet)

3-İmza Sirküleri (noter tasdikli-1 adet)

4-Vergi Dairesi Mükellef Yazısı (Asıl veya noter tasdikli -1 adet)

5-Ticaret/Sanayi Odası Faaliyet Belgesi(Asıl veya  noter tasdikli-1 adet)

6-Vekaleti veren kişinin nüfus cüzdan sureti (noter tasdikli-1adet)

7-Firma Kaşesi (1 adet)

İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 3 A2 Blok Kat:5 No:58

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Bahçelievler / İSTANBUL

 

Tel:0(212) 503 91 53(Pbx) Fax:0(212)  502 75 33

Web: www.kayragumruk.com E-Posta : info@kayragumruk.com